Pravidlá diskusného fóra | Fórum

Umiestnenie témy: Forum home » Všeobecné » Všeobecná diskusia
Admin Dec 18 '13, 12:44PM
Prevádzkovateľ upozorňuje používateľov, že do diskusného fóra je zakázané pridávať príspevky, ktoré:

• obsahujú vulgarizmy, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám
• podnecujú k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobenie skupín obyvateľstva
• podnecujú k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti
• propagujú komerčné produkty alebo majú zjavne reklamný obsah
• obsahujú údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas
• šíria ohováračské, nactiutŕhačné, obscénne alebo iné protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom
• opakovane obsahujú rovnaký príspevok, obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty
• vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým používateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého autora, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá.

Základné pravidlá:

1. Skôr než založíte novú tému skúste si najskôr preveriť či už sa náhodou rovnaká záležitosť nepreberala na tomto fóre v minulosti.
2. Ak zakladáte Novú tému, otázka by mala byť jasne formulovaná. Na otázku sa dá odpovedať tak kvalitne, ako kvalitne bola položená.
3. Ak píšete príspevok k téme, pravdepodobne niekomu radíte alebo vyjadrujete svoj názor.
4. Príspevkom môžete aj rozšíriť otázku k téme.
5. Očakáva sa, že budete písať k téme, zrozumiteľne a vecne.
6. Toto fórum slúži na výmenu informácií a skúseností návštevníkov webovej stránky. Príspevky iného charakteru budú odstránené.
7. Portál zshamuliakovo.sk nezodpovedá za správnosť a pravdivosť tu uvedených názorov.
8. Odoslaním Vášho príspevku  súhlasíte s týmito pravidlami a zaväzujete sa nimi riadiť.