Oznamy

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na našej edupage stránke je k dispozícii elektronická prihláška do prvého ročníka základnej školy.


https://zshamuliakovo.edupage.orgAlena Maschkanová Mar 22 '18, 06:55PM · Klúčové slová: web, stránka, adresa
Tlačivá sú k dispozícii aj vo vestibule základnej školy
Alena Maschkanová Feb 21 '18, 05:22PM

autor: Viki Strnisková


Motýľ

Išiel motýľ po lúke

Našiel kvietky  červené.

Poza lúčky poza stromy.

Aj do záhrad pozrieť musí.

Potom ide na pole.

A vidí samé machule.

Jeden kvietok otrhaný.

 A ten ďalší zase malý.


Alena Maschkanová Dec 4 '16, 07:53AM · Klúčové slová: tvorba, báseň, práca s textom

Báseň o počasí

Padá sniežik padá, 

 ej ale som rada.

 

Na konári vtáčik

sedí a tu zrazu

na nás hľadí.

 

Začviriká čim čiri rim,

neubližuj prosím im.

Priletí k nemu drozd,

už mám toho dosť.

 

Na polia i na lúčky          

sneh nám sadá na rúčky. 

Alena Maschkanová Nov 25 '16, 08:35AM
Pages: 1 2 3 »