Oznamy

Projekty, do ktorých je škola zapojená:
  • Modernizácia vzdelávacieho procesu
  • Infovek
  • Medzinárodná spolupráca ” Bez hraníc” - Rakúsko, Maďarsko
  • Tenis do škôl
  • Modrá škola
  • Ovocie do škôl
  • Zbieram baterky
  • Záložka do knihy spája školy
Admin Sep 14 '13, 04:17PM · Klúčové slová: projekty
Pages: « 1 2 3