O nás


Vitajte na našich stránkach ZSHamuliakovo.sk


Základná škola v Hamuliakove poskytuje základné vzdelanie žiakom v slovenskom jazyku.


Vybavenie školy:
  • K dispozícii je telocvičňa,
  • ľadová plocha počas celého roka,
  • počítačová učebňa,
  • interaktívne tabule,
  • kultúrny dom na rôzne podujatia.


Výhody školy:
  • Nízky počet žiakov v triedach
  • Školy v prírode
  • Tuzemské výlety a exkurzie
  • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
  • Záujmové krúžky/kluby


Stravovanie žiakov je zabezpečené v Školskej jedálni pri MŠ Hamuliakovo.

Prevádzková doba:
Pondelok - Štvrtok: od 7:00- 17:30 hodiny
Piatok: od 7:00 - 16:30 hodiny

Kontakty


Zväčšiť mapu

riaditeľka školy: Mgr. Alena Maschkanová
adresa: Základná škola, Dunajská 134/12, 90043 Hamuliakovo
e-mail: zshamuliakovo@gmail.com
web: http://www.zshamuliakovo.sk
web: https://zshamuliakovo.edupage.org/
t.č. Základná škola - 02/ 45988119