Oznamy

Toto nie je oficiálna stránka Základnej školy v Hamuliakove.

Oficiálne webové sídlo Základnej školy, Dunajská 126/16A, Hamuliakovo:


Základná škola (edupage.org)

Alena Maschkanová Jul 1 '21, 09:43AM · Klúčové slová: oficiálne webové sídlo školy

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na našej edupage stránke je k dispozícii elektronická prihláška do prvého ročníka základnej školy.


https://zshamuliakovo.edupage.orgAlena Maschkanová Mar 22 '18, 06:55PM · Klúčové slová: web, stránka, adresa
Tlačivá sú k dispozícii aj vo vestibule základnej školy
Alena Maschkanová Feb 21 '18, 05:22PM

autor: Viki Strnisková


Motýľ

Išiel motýľ po lúke

Našiel kvietky  červené.

Poza lúčky poza stromy.

Aj do záhrad pozrieť musí.

Potom ide na pole.

A vidí samé machule.

Jeden kvietok otrhaný.

 A ten ďalší zase malý.


Alena Maschkanová Dec 4 '16, 07:53AM · Klúčové slová: tvorba, báseň, práca s textom
Pages: 1 2 3 »