Oznamy

Báseň o počasí

Padá sniežik padá, 

 ej ale som rada.

 

Na konári vtáčik

sedí a tu zrazu

na nás hľadí.

 

Začviriká čim čiri rim,

neubližuj prosím im.

Priletí k nemu drozd,

už mám toho dosť.

 

Na polia i na lúčky          

sneh nám sadá na rúčky. 

Alena Maschkanová Nov 25 '16, 08:35AM
Ak nakupujete v e-shopoch,
podporíte vzdelávanie vašich detí.
Percentom z nákupu podporíte našu školu.

Nestojí vás to ani cent navyše a podporíte dobrú vec. Viac tu alebo priamo na podporte.sk
Admin Mar 23 '16, 08:34PM

Aj vďaka vašej podpore môžeme v škole skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces. Vopred veľmi pekne ďakujeme. 

Nižšie je uvedený prepoj na stránku, kde nájdete všetky potrebné informácie.


http://www.hamuliakovskedeti.sk/podporte-hamuliakovske-deti-vasimi-z-dane-5/#more-7196


V prípade záujmu, nájdete tlačivá na informačnom paneli  v škole.Alena Maschkanová Máj 12 '15, 03:05PM


 

Vážení občania,

vďaka Vášmu rozhodnutiu poslať 2% z dane práve nášmu Občianskemu združeniu Hamuliakovské deti, sa každoročne zozbiera  čiastka, vďaka ktorej dokážeme realizovať  mnohé projekty nie len  pre  hamuliakovské deti,  ale  aj pre rodiny s deťmi v Hamuliakove.

Ak ste fyzická osoba - živnostník: Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane (XIII. oddiel). 
Uveďte meno organizácie: Občianske združenie Hamuliakovské deti , Právna forma:  občianske združenie , IČO: 30849781, Sídlo: 900 43 Hamuliakovo č.134  Žiadne iné tlačivo podávať netreba.

Ak ste zamestnanec: Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“ (tlačivo 1). Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane” (tlačivo 2).
Obe tlačivá doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho.

Ak ste právnická osoba: V časti IV. daňového priznania vyplňte horeuvedené údaje o našej neziskovej organizácii.
Darovať môžete v každom prípade aspoň 1,5% z dane. 2% z dane môžete darovať len vtedy, ak Vaša firma poskytla súčasne verejnoprospešný dar (aj inej organizácii) vo výške 0,5% z dane.


http://www.youtube.com/watch?v=20pRF1yTuSQ
Alena Maschkanová Feb 11 '14, 01:33PM · Klúčové slová: 2% oz

Pomoc zvieratkám v zime


V rámci našej spolupráce s poľovníkmi zahajujeme dlhodobý ZBER  SUCHÉHO CHLEBA A PEČIVA. 


Alena Maschkanová Jan 9 '14, 04:59PM · Klúčové slová: pomoc, zvieratá v zime, poľovníci, zber


Milý žiak/žiačka

 

Všetky body Vnútorného školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky školskej dochádzky. 

 

Vnútorný školský poriadok 2014/2015

platný od 1. septembra 2014

Admin Oct 10 '13, 03:41PM · Klúčové slová: predpisy
Pages: « 1 2 3 »