Oznamy

Výsledky pre: "2% oz"


 

Vážení občania,

vďaka Vášmu rozhodnutiu poslať 2% z dane práve nášmu Občianskemu združeniu Hamuliakovské deti, sa každoročne zozbiera  čiastka, vďaka ktorej dokážeme realizovať  mnohé projekty nie len  pre  hamuliakovské deti,  ale  aj pre rodiny s deťmi v Hamuliakove.

Ak ste fyzická osoba - živnostník: Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane (XIII. oddiel). 
Uveďte meno organizácie: Občianske združenie Hamuliakovské deti , Právna forma:  občianske združenie , IČO: 30849781, Sídlo: 900 43 Hamuliakovo č.134  Žiadne iné tlačivo podávať netreba.

Ak ste zamestnanec: Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“ (tlačivo 1). Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane” (tlačivo 2).
Obe tlačivá doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho.

Ak ste právnická osoba: V časti IV. daňového priznania vyplňte horeuvedené údaje o našej neziskovej organizácii.
Darovať môžete v každom prípade aspoň 1,5% z dane. 2% z dane môžete darovať len vtedy, ak Vaša firma poskytla súčasne verejnoprospešný dar (aj inej organizácii) vo výške 0,5% z dane.


http://www.youtube.com/watch?v=20pRF1yTuSQ
Alena Maschkanová Feb 11 '14, 01:33PM · Klúčové slová: 2% oz