Podmienky použitia

Podmienky použitia

Vitajte na našich stránkach zshamuliakovo.sk. Ak budete pokračovať v prezeraní a používať týchtoto webových stránok, súhlasíte s dodržiavaním a zaväzujete sa k nasledujúcim podmienkam používania, ktoré spolu s našimi zásadami ochrany súkromia riadia náš vzťah s vami vo vzťahu k tejto webovej stránke. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou týchto podmienok, nepoužívajte prosím naše webové stránky.

Výraz "internetové stránky" alebo "my" odkazuje na prevádzkovateľa webových stránok. Termín "Vy" sa vzťahuje na používateľa alebo návštevníka našich webových stránkach. Prevádzkovateľom stránok zshamuliakovo.sk je spoločnosť mta production s.r.o., Kostolná 67, 900 43 Hamuliakovo.

Používanie tejto webovej stránky je predmetom nasledovných podmienok použitia:

  • Obsah stránok tohto webu je pre všeobecné informácie a použitie. Podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Beriete na vedomie, že ani my, ani žiadna tretia strana neposkytuje žiadne záruky pri používaní tejto webovej stránky pre akýkoľvek konkrétny účel. My výslovne vylučujeme zodpovednosť za prípadné poškodenie v plnom rozsahu povolenom zákonom.
  • Vaše používanie akýchkoľvek informácií alebo materiálov na tejto webovej stránke je výhradne na vlastné nebezpečenstvo, za ktoré nenesieme zodpovednosť. Musíte si vy zodpovedne zabezpečiť, aby všetky výrobky, služby alebo informácie dostupné prostredníctvom tejto webovej stránky vyhovovali účelu a požiadavkám, ktoré chcete publikovať.
  • Táto webová stránka obsahuje materiál, ktorý môže byť vo vlastníctve alebo v licencii k nám. Tento materiál obsahuje, ale nie je obmedzený len na dizajn, rozloženie, vzhľad a grafiku. Kopírovanie je zakázané s výnimkou bez nášho predošlého povolenia.
  • Neoprávnené používanie tejto webovej stránky môže viesť k nároku na náhradu škody a / alebo môže byť považované za trestný čin.
  • Tieto webové stránky môžu taktiež obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú poskytované pre vaše pohodlie na poskytnutie ďalších informácií. Tie neznamenajú, že sme schválili obsah webových stránok. Nemáme žiadnu zodpovednosť ich za obsah a legálnosť.
  • Súhlasíte s tým, aby bolo publikovaniu nelegálneho obsahu na týchto stránkach zamedzené v čo najväčšej miere a súhlasíte s informovaním prevádzkovateľa webových stránok, keď máte podozrenie na nelegálne publikovanie informácií ostatných používateľov.