Oznamy

Výsledky pre: "predpisy"


Milý žiak/žiačka

 

Všetky body Vnútorného školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky školskej dochádzky. 

 

Vnútorný školský poriadok 2014/2015

platný od 1. septembra 2014

Admin Oct 10 '13, 03:41PM · Klúčové slová: predpisy